Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce manipulační plochy před hangárem F
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je rekonstrukce manipulační plochy před hangárem F - 1. etapa dle projektové dokumentace, zhotovené společností Atelier PROMIKA s.r.o. v dubnu 2019, předložené Zadavatelem jako příloha C této Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: Milan Šrámek

Projektová dokumentace (Příloha C ZD) bude poskytnuta na vyžádání u kontaktní osoby.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.06.2019 12:00
Datum zahájení: 17.05.2019 10:02