Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Servis výtahů, eskalátorů a travelátorů v objektech Letiště Praha Ruzyně
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky je postupné poskytování služeb – provádění pravidelné údržby dle platných technických norem a zajišťování oprav dle požadavků Zadavatele, a to u výtahů, eskalátorů a travelátorů umístěných v objektech Letiště Praha Ruzyně
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: Miloslav Nový
tel: 220 111 895
miloslav.novy@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.08.2019 15:00
Datum zahájení: 05.08.2019 10:33