Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Doplnění přibližovacího systému RWY 06
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zajištění vypracování projektové dokumentace stavby ve stupních pro územní řízení (DUR), stavební povolení (DSP) a provádění stavby (DPS), která bude řešit návrh a provedení doplnění stávajícího redukovaného světelného přibližovacího systému RWY 06 délky 480m na standardní délku 900m pro zajištění plnohodnotného provozu za podmínek přesného přístrojového přiblížení kategorie I ve smyslu a v souladu s předpisem EASA: CS-ADR-DSN vč. jeho napájení a dálkového ovládání, a to v souladu se studií, která tvoří přílohu C Zadávací dokumentace a která bude poskytnuta na vyžádání a po podpisu NDA dle čl. VII.5 Zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cah.cz)
Kontakt: Ing. Jan Stefurak
jan.stefurak@prg.aero
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.08.2019 15:00
Datum zahájení: 06.08.2019 16:13
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):