Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: a.  Podpora HW
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka:
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: 1. kolo
Bližší popis:
(nepovinné)
POWER EDGE R710 viz čl. 7.2. Smlouvy
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět