Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: c. Kapacitní licenční model
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka:
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: 1. kolo
Bližší popis:
(nepovinné)
v souladu s čl. 7.1. Smlouvy
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět