Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Poplatek za výjezd servisního technika
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: Kč bez DPH
Poptávané množství: 2 jednotek
Naceňované množství: 2 jednotek
Cenová kategorie: Nabídková cena
Bližší popis:
(nepovinné)
(cesta tam a zpět vč. hodin strávených na cestě)
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: NENASTAVENO v jednotkách cenové kategorie
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: NENASTAVENO v jednotkách cenové kategorie
zpět