Profil zadavatele: Český Aeroholding, a.s.

  • Název: Český Aeroholding, a.s.
  • IČO: 24821993
  • Adresa:
    Jana Kašpara 1069/1
    16008 Praha 6
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.prg.aero/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 637908

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Daňové poradenství
mimo režim ZZVZ Hodnocení 22.07.2016 04.08.2016 16:00
Oprava vodovodních a akanalizačních sítí - vodovod pro objekt LZS (letecká záchranná služba)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.07.2016 02.08.2016 11:00
DODÁVKA INTERAKTIVNÍ TABULE
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.07.2016 25.07.2016 12:00
Projektová dokumentace – Obslužná komunikace po obvodu letiště 3. a 4. etapa, letiště Praha/Ruzyně
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.07.2016 26.07.2016 11:00
Bezpečnostní Integrační Platforma (BIP)
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 11.07.2016 07.09.2016 12:00
NÁHRADA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SERVICE DESK
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.06.2016 12.08.2016 13:00
DODÁNÍ A PODPORA LICENCE SW HARITAGE
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 21.06.2016 30.06.2016 12:00
IBM WebShpere Maintenance
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.06.2016 30.06.2016 12:00
Poskytování technické podpory pro software od společnosti ROCKWELL AUTOMATION, Inc.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.06.2016 30.06.2016 12:00
Dodání a implementace SW Kofax TotalAgility, včetně rámcové servisní podpory
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.06.2016 17.06.2016 12:00
Dodání a implementace koncových přepínačů LAN
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.06.2016 01.07.2016 11:00
Přesun pasových filtrů T1 - SO 04 Nový vstup do odletové haly T1
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.06.2016 30.06.2016 11:00
Poskytování poradenských služeb v oblasti Business Intelligence
mimo režim ZZVZ Hodnocení 31.05.2016 20.06.2016 12:00
Rozšíření firewall Juniper Networks
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.05.2016 08.06.2016 12:00
Tiskové služby- velkoformátový tisk
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.05.2016 03.06.2016 10:00
Dodání a implementace Flow kolektoru
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.05.2016 03.06.2016 13:00
Dodání licencí Nintex Workflow pro MS Sharepoint
mimo režim ZZVZ Hodnocení 19.05.2016 26.05.2016 12:00
Služby Cost Managementu
mimo režim ZZVZ Hodnocení 18.05.2016 01.06.2016 11:00
Dodávka RSA SW Tokenů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.05.2016 19.05.2016 12:00
Maintenance pro SW Optim Access
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.05.2016 17.05.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016