Profil zadavatele: Letiště Praha, a. s.

  • Název: Letiště Praha, a. s.
  • IČO: 28244532
  • Adresa:
    K letišti 1019/6
    16100 Praha 6 - Ruzyně
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.prg.aero/profile_display_3.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-002191

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Penetrační testy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.01.2022 31.01.2022 23:59
Delivery of The New Conveyor Belts with Diesel Engine
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.01.2022 21.01.2022 14:00
Podrobná studie proveditelnosti stavby „Úpravy systému pojezdových drah a související provozně - bezpečnostní infrastruktury, letiště Praha/Ruzyně“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.01.2022 25.01.2022 10:00
Výměna poklopů a zkapacitnění kabelovodu ve stripu RWY 06/24
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.01.2022 24.01.2022 11:00
VŘ 0211008659 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem umístění dětských houpadel
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.01.2022 04.02.2022 11:00
Stavební rozšíření příletových pasových kontrol na T1 - Oznámení o připravované zakázce
mimo režim ZZVZ Zadávání 10.01.2022
Dodávky betonových prefabrikátů pro mobilní oplocení
nadlimitní Příjem nabídek 07.01.2022 07.02.2022 10:00
Dodávky krmiva a chovatelských potřeb
mimo režim ZZVZ Zadávání 06.01.2022 18.01.2022 10:00
Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30
nadlimitní Příjem nabídek 06.01.2022 28.01.2022 23:59
Preliminary Market Consultation related to "LKPR Hangar – Preliminary Design Study”
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.12.2021 31.01.2022 23:59
Prodloužení produkčního supportu licencí na SW produkty VMware
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.12.2021 05.01.2022 23:59
Zajištění osobních ochranných pracovních prostředků pro letiště Praha
nadlimitní Příjem nabídek 17.12.2021 24.01.2022 12:00
Provozování služby balení zavazadel a dalších doplňkových služeb (3) // Operation of a luggage wrapping service and other additional services (3)
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 16.12.2021
PTK - Záchranné a požární schody
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.12.2021 31.01.2022 23:59
Zajištění licenčního programu Microsoft
nadlimitní Hodnocení 15.12.2021 04.01.2022 12:00
PTK - Dodávky stravenek, volnočasových poukázek a stravenkových karet
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2021 16.12.2021 15:00
Výběrové řízení 0212008663 na spolupráci formou cobrandu letištního salonku - Terminál 1
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.12.2021 17.02.2022 12:00
Projektová dokumentace - lakovna v hangáru S
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.12.2021 15.12.2021 14:00
UPGRADE SYSTÉMU ONE STOP SECURITY
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 06.12.2021 11.01.2022 09:00
Úpravy pro lakovací kabinu a brousicí box v hangáru F – Projektová dokumentace (DSP+DPS)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.12.2021 17.12.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››