Profil zadavatele: Letiště Praha, a. s.

  • Název: Letiště Praha, a. s.
  • IČO: 28244532
  • Adresa:
    K letišti 1019/6
    16100 Praha 6 - Ruzyně
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.prg.aero/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržbářské práce v prostředí s nebezpečím výbuchu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.05.2020 02.06.2020 10:00
Rekonstrukce výjezdových bran B16 a B22
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.05.2020 20.05.2020 10:00
Zpracování znaleckých posudků a/nebo odhadů cen
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.05.2020 18.05.2020 18:00
Zařízení pro digitální navigaci
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.05.2020 11.06.2020 23:59
RFI Dodání a instalace systému Virtuální asistenční služby
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.05.2020 02.06.2020 12:00
Poskytování servisních služeb na soustrojích v TS 8, TS 10 a TS 12
mimo režim ZZVZ Hodnocení 29.04.2020 22.05.2020 12:00
Sanační práce nádrží pitné vody
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.04.2020 12.05.2020 12:00
Postupné dodávky dílů strojních kartáčů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.04.2020 27.05.2020 23:59
Dodávky uniforem pro organizační jednotku OLE
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.04.2020 11.06.2020 16:00
Dodávky uniforem pro vybrané organizační jednotky Letiště Praha, a. s.
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.04.2020 11.05.2020 15:00
Provádění oprav a pravidelné údržby vrat Hangáru A a Hangáru E
mimo režim ZZVZ Hodnocení 23.04.2020 19.05.2020 12:00
The Delivery of Electric Conveyor Belts
mimo režim ZZVZ Hodnocení 21.04.2020 07.05.2020 23:59
Oprava RWY 12/30
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.04.2020 19.05.2020 14:00
Zajištění stálé lékařské služby na LKPR
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 20.04.2020 21.05.2020 12:00
Nákup zavazadlových vozíků
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.04.2020 08.06.2020 23:59
Koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce galvanovny v Hangáru B
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.04.2020 20.05.2020 10:00
Předběžné tržní konzultace_Výstavba parkovacích domů metodou Design and Build
mimo režim ZZVZ Zadávání 17.04.2020
Dodávky tašek a batohů
mimo režim ZZVZ Hodnocení 15.04.2020 06.05.2020 14:00
Předběžné tržní konzultace_Realizace úprav stávající estakády a stavba nové estakády – D&B
mimo režim ZZVZ Zadávání 15.04.2020
Integrace bezpečnostních systémů VMware
mimo režim ZZVZ Hodnocení 14.04.2020 28.04.2020 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016