Profil zadavatele: Letiště Praha, a. s.

  • Název: Letiště Praha, a. s.
  • IČO: 28244532
  • Adresa:
    K letišti 1019/6
    16100 Praha 6 - Ruzyně
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.prg.aero/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování servisních služeb na rychloběžných rolovacích vratech, sekčních vratech a vyrovnávacím můstku
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 07.03.2019 29.03.2019 15:00
Propagační a dárkové předměty
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 07.03.2019 13.05.2019 14:00
Rozšíření tras optické sítě systému AMS
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.03.2019 04.04.2019 14:00
Síťová správa detektorů ETD
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.03.2019 13.03.2019 15:45
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
mimo režim ZZVZ Hodnocení 28.02.2019 15.03.2019 09:00
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob v ČR a transferpricingová dokumentace
mimo režim ZZVZ Zadáno 28.02.2019 15.04.2019 12:00
Koordinátor BOZP na staveništi pro akci „Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS“
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.02.2019 26.03.2019 09:00
Dodávky tuků a olejů
mimo režim ZZVZ Zadáno 26.02.2019 13.03.2019 18:00
Dodávky mražených bramborových výrobků
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.02.2019 13.03.2019 18:00
Předběžná tržní konzultace VoIP
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2019 08.03.2019 17:00
Dodávky zákusků
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.02.2019 14.03.2019 10:00
Dodávky opakovatelně uzavíratelných sáčků na tekutiny a gely pro cestující
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.02.2019 18.03.2019 10:00
ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.02.2019 04.03.2019 10:00
Dodávky krmiva a chovatelských potřeb
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.02.2019 13.03.2019 10:00
Opravy vozovek vč. poškozených poklopů kruhových šachet a uličních vpustí
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.02.2019 08.03.2019 15:00
Rozšíření křižovatky TWY Z
mimo režim ZZVZ Hodnocení 08.02.2019 25.02.2019 08:00
Chemické a mikrobiologické analýzy a odběry vzorků
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.02.2019 08.03.2019 10:00
Předběžné tržní konzultace - Služby pojišťovacího makléře pro Letiště Praha
mimo režim ZZVZ Hodnocení 31.01.2019 15.02.2019 23:59
Příjezdová estakáda a plošina před T2
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.01.2019 19.02.2019 09:00
IDF 4 rekonstrukce a vybavení rozvodny
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.01.2019 19.03.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016