Profil zadavatele: Letiště Praha, a. s.

  • Název: Letiště Praha, a. s.
  • IČO: 28244532
  • Adresa:
    K letišti 1019/6
    16100 Praha 6 - Ruzyně
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.prg.aero/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky ovoce a zeleniny
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 01.07.2021 19.07.2021 23:59
Přípojky inženýrských sítí k objektu Letecké záchranné služby
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.06.2021 19.08.2021 13:00
Využívání letištní infrastruktury pro skladování a manipulaci s LPH
nadlimitní Vyhodnoceno 29.06.2021 31.08.2021 10:00
Revize a servis požárních vrat - část A, B, C a D
mimo režim ZZVZ Hodnocení 29.06.2021 08.10.2021 13:00
PTK - Poskytování pracovnělékařských služeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2021 13.07.2021 12:00
Traktory II
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.06.2021 15.07.2021 23:59
Předběžná tržní konzultace - Postupné dodávky CT RTG zařízení
mimo režim ZZVZ Hodnocení 29.06.2021 21.07.2021 10:00
Pronájem prostoru sloužícího podnikání za účelem provozování kavárny ve veřejné části Terminálu 1 // Lease of business premises for the purpose of operating a Café in the public area of Terminal 1
nadlimitní Vyhodnoceno 28.06.2021 28.07.2021 13:00
Poskytování servisních služeb u bezpečnostních rolet a mříží
mimo režim ZZVZ Hodnocení 24.06.2021 08.10.2021 23:59
Pochozí ocelová lávka na stáčišti LPH
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 24.06.2021 09.08.2021 13:00
Náhradní zdroj pro energetické dispečinky Letiště Praha
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.06.2021 06.08.2021 13:00
Doplnění systému PER do objektů nástupních prstů A+B
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.06.2021 29.07.2021 14:00
Výměna mostních závěrů Most PS-03b v ulici Aviatická
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.06.2021 16.07.2021 14:00
PD Nová komunikace Cargo – Hangár F – 3. úsek
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.06.2021 14.07.2021 12:00
PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ SAMOOBSLUŽNÉ PRODEJNY POTRAVIN A DOPLŇKOVÉHO ZBOŽÍ VE VEŘEJNÉ ČÁSTI TERMINÁLU 2
nadlimitní Vyhodnoceno 16.06.2021 28.07.2021 13:00
Předběžná tržní konzultace - Mobilní RTG
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.06.2021 30.06.2021 12:00
RFI - Detekce kybernetických událostí v OT
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2021 17.06.2021 23:59
Zjištění skladby střech
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.06.2021 22.06.2021 10:00
Oprava RWY 12/30
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.06.2021 18.06.2021 12:00
Kabelovod Sever - Jih
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.06.2021 02.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››